לימודים רב תחומיים


חינוך   מנהל עסקים   מדעי האימון  רב תחומי   מאמנים    מדריכים   רפואה משלימה   בעלי חיים   השתלמויות  ניהול    ימים פתוחים  מפעלי קיץ 
המסלול הרב תחומי 
בזיקה לספורט ולבריאות

הלימודים מותאמים לסטודנטים שעובדים (גמישות, ריכוז ימים, תחומי עיסוק, גיבוש...) ויתרמו להתפתחותם האישית והמקצועית במקום העבודה (תכנים, התמקצעות, ראייה רחבה, פיתוח ארגוני, שיפור השירות...)


לבוגרי מסלולי הלימוד יוענקו התעודות הבאות:
1
. תואר (B.A) בלימודים רב תחומיים הניתן על ידי הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה.

2. הסמכה מטעם מכון וינגייט באחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
    • תעודת מאמן בספורט התחרותי
    • תעודת מאמן לקידום בריאות
    • תעודת מאמן לפיתוח יכולות גופניות במשחקי כדור
    • תעודת מדריך רכיבה טיפולית ולימוד
    • תעודת מטפל ב-1 התחומים הבאים לבחירה: הידרותרפיה, ספורטתרפיה, 
      עיסוי רפואי, דיקור סיני
    • תעודת ניהול מערכות ספורט ובריאות


אפשרויות תעסוקה:
הבוגרים יוכלו להשתלב במרכזי שיקום, בקופות חולים, בקבוצות ספורט ואיגודים, במחלקות ספורט, במרכזי תיירות בריאות וספא, בהוראה, במחקר ועוד, בשל היכולת שהוקנתה להם לנהל דיאלוג בשפה מקצועית, חדשנית ועדכנית. 
 
מבנה תכנית הלימודים: מסלולי הלימוד יתקיימו במשך 7 סמסטרים רצופים (כולל סמסטר קיץ) – יומיים עד שלושה בשבוע.
לימודי ה-B.A יתקיימו באוניברסיטאת חיפה בהתאם לכלליה והענקת התואר כפופה לכללי האוניברסיטה.
 
*הכרה בלימודים קודמים תיבדק באופן פרטני ע"י ועדה אקדמית חיצונית לחוג, הכפופה להוראות המל"ג. מוסד להשכלה גבוהה רשאי, אך לא חייב, להעניק פטור מלימודים אקדמיים ברמת התואר הראשון על בסיס לימודים לא אקדמיים (לרבות לימודי חוץ במוסד אקדמי) עד להיקף מקסימלי של 30 נ"ז, על בסיס ענייני ולגבי קורסים רלוונטיים בלבד, שקיימת הלימה בתכנים בינם ובין קורסים מקבילים בתכנית האקדמית. לא יינתן פטור ממקצועות יסוד/ליבה/מבואות שבתכנית האקדמית. מתן פטור בהיקף המקסימלי המותר (30 נ"ז), אפשרי רק לגבי מי שסיים את הלימודים הלא אקדמיים וקיבל תעודה המעידה על סיום לימודיו. לימודים אלו אינם נכללים בתחשיב שכר הלימוד הכולל, ועליהם ייגבה תשלום שכר לימוד נוסף בנפרד בסיום התואר.


לייעוץ אישי ולבדיקת סיכויי קבלה, ניתן לתאם פגישה עם עדי כסלו-סילמן, מנהלת המחלקה למסלולי לימוד מתקדמים בטל': 09-8639455.


שם

משפחה

דואר אלקטרוני

טלפון

נושא