חפש רק בנושא זה


Спорттерапия.

 

Спорттерапия - קורס ספורטתרפיה

 

Обучение проводится в течение 2 лет. В первый год обучение основное внимание уделяется изучению базисных медицинских и спортивных дисциплин. На втором году преподаются практические дисциплины, а также курсы, посвященные методам диагностики и лечения различных патологий. Курс дает знания и умения в  физической реабилитации. Курс нацелен на подготовку спортсменов к физической активности и предотвращении травм. Выпускники работают в составе медицинских бригад в различных видах спорта и в спортивных ассоциациях. Дополнительное направление в курсе – физическая реабилитация лиц с особыми потребностями таких, как ортопедические и неврологические больные в рамках реабилитационных центров Израиля. На курсе преподается также лечебный массаж. Окончившие курс получают кроме диплома спорттерапевта также диплом массажиста. В рамках курса студенты посещают Центр реабилитации спортсменов или Институт спортивной медицины.

 

 

Координатор курса: Алон Кларон.

 

Условия приема: Среднее образование. Предпочтение отдается окончившим курсы спортивного направления.

 

Программа курса.

1 год: анатомия, физиология, пассивные движения, прикладная анатомия, тестирование мышц, патология, фармакология, кинезиология, ортопедия, неврология.

2 год: спортивные травмы, спортивная физиология, массаж, средства реабилитации, первая помощь, лечение ортопедических проблем, повязки, реабилитация спортсменов, питание, психология, мануальные методы.

 

По окончании выдается дипломы специалиста по спорттерапии и массажиста.

 

Для получения дополнительной информации о курсах звоните по телефонам *3063

 

оставьте ваши данные и наши сотрудники вернутся к вам

Имя               

Адрес электронной почты   

Телефон          

Интересующая Вас профессия

                 

מפת חניונים ומתקנים לתלמידי בית הספר למאמנים ומדריכים

שנת הלימודים תש"ף 2019/2020 בביה"ס למאמנים ולמדריכים של מכון וינגייט, תיפתח ב-1.11.19

משתלם להשתלם!
השתלמויות וקורסי ההעשרה במכון וינגייט


חנות הספרים באתר מכון וינגייט!
המקצועית בארץ בנושאי ספורט ואורח חיים בריאמשרות חמות מחכות לכם בלוח וינגייט

שלוחות בית הספר