חפש רק בנושא זה


תכנית הלימודים בחינוך גופני לכיתות א'-ב' בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי

 

בחוברת מוצגת מסגרת להוראת החינוך הגופני בכיתות הראשונות של בית־הספר היסודי, הכוללת הנחות יסוד ועקרונות הקשורים לתחילת הלימודים בבית־הספר היסודי ומוצגים  בה שלושה נושאי לימוד: שילוב התנועה בסביבה הפיסית החברתית, חינוך לתנועה וחינוך לשלומות – כל אחד מנושאי הלימוד מכיל רציונל של הוראת הנושא ומפורטים בו מטרות ההוראה והתכנים.  לכל מטרת  הוראה יש הסבר והיא מפורקת למטרות אופרטיביות. כל מטרה אופרטיבית כוללת הסבר ופירוט. בסוף כל מטרת הוראה יש טבלה  של התנהגויות מצופות  על רצף ההתפתחות, ועמודת דוגמאות של פעילויות הוראה המכינות את הילדים  להתנהגויות אלו. הדוגמאות להתנהגויות מצופות הן כלי עזר למחנכים בתהליך הערכת ההוראה.

 

בחוברת נספחים שבהם חומר עזר למורה לחינוך גופני המתכננים את ההוראה הכוללים:

  • ריכוז מטרות והתנהגויות המצופות מילדים לפי שכבת גיל
  • רשימת אוצר המילים שהילדים אמורים לרכוש במהלך הלמידה
  • רשימת מתקנים ואביזרים המתאימים לבית־הספר
  • כלי עזר בהערכת הלמידה של הילדים
  • רשימת של ספרות עזר לשם הרחבת הידע התיאורטי ומתן רעיונות לתנועה

למידע נוסף ולקבלת הצעה מלאו טופס זה
שם

משפחה

דואר אלקטרוני

טלפון

שם הספר המבוקש

 אשמח לקבל מידע על ספרים חדשים,
מבצעים, הטבות וחומר פרסומי ממכון וינגייט