טופס משוב כללי


תואר      מדריכים ומאמנים      רפואה משלימה      בעלי חיים      ניהול

טופס משוב השתלמות Outdoor Fitness
אנו מברכים אותך על השתתפותך בהשתלמות שהתקיימה בבית הספר למאמנים במכון וינגייט, ומקווים שהלמידה תקדם את התפתחותך האישית והמקצועית.

נודה להקדשת כמה דקות מזמנך למילוי הסקר

ההרצאות הועברו באופן מאורגן


התכנים שהועברו חידשו לך ו/או העשירו את הידע שלך


החלקים התיאורטיים תרמו להבניית הידע שלי


החלקים המעשיים תרמו להבניית הידע שלי


באיזו מידה לדעתך התכנים שהועברו יתרמו לך במסגרת עבודתך


הצעות לשיפור