בחירת עובד מצטיין
פרטי העובד הממליץ
שם מלא

תפקיד


פרטי המועמד שלך לעובד מצטיין מכוני:
שם מלא

חטיבה/מחלקה

תפקיד

משך ההיכרות של הממליץ עם העובד


נא דרג את העובד המצטיין ע"פ הקריטריונים הבאים (1 רמה נמוכה - 5 רמה גבוהה):
מקצוענות

מתן שירות

מחויבות ארגונית

יוזמה וחדשנות

יחסים בינאישיים


אנא סכם מדוע לדעתך העובד מתאים להיבחר למצטיין (פירוט ודוגמאות רבות יותר יביאו למשקל רב יותר של ההמלצה):


פרטי המועמד שלך לעובד מצטיין חטיבתי:
חטיבה/מחלקה

שם מלא

תפקיד

משך ההיכרות של הממליץ עם העובד


נא דרג את העובד המצטיין ע"פ הקריטריונים הבאים (1 רמה נמוכה - 5 רמה גבוהה):
מקצוענות

מתן שירות

מחויבות ארגונית

יוזמה וחדשנות

יחסים בינאישיים


אנא סכם מדוע לדעתך העובד מתאים להיבחר למצטיין (פירוט ודוגמאות רבות יותר יביאו למשקל רב יותר של ההמלצה):