חפש רק בנושא זה


אימון קואורדינציה מודרני במשחקי כדור ובאומנויות לחימה

בענפי הכדור והקרב נדרש מהספורטאי בכל רגע ורגע לתת פתרון תנועתי למידע משתנה – איך מתאימים אימון קואורדינציה שמכין את הספורטאי לתת מענה איכותי לאינספור מצבים שבדרך כלל לא חוזרים על עצמם במלואם, מאת ד"ר מרק ורטהיים חבר מערכת הספורט ההישגי הגרמני, יועץ מדעי ומאמן באקדמיית וינגייט למצוינות בספורט
  18/08/15

ד"ר מרק ורטהייםתורת האימון המודרנית מתבססת בשנים האחרונות על ממצאים ממדעי המוח והנוירו- פיזיולוגיה והשאלה המרכזית היא כיצד מתרגמים את אימון הקואורדינציה תוך שיקוף ממצאים אלו לתכנון האימון, לביצוע האימון ולבקרה?
בספרות העוסקת במדעי האימון, אימון קואורדינציה הפך להיות בשנים האחרונות "שחקן מרכזי" וזאת בשעה שרק בשנת 2005 הפך אימון הקואורדינציה לאחד ממרכיבי הכושר הגופני – בחוברת "תהליך ההסתגלות לתפקוד ספורטיבי מיטבי" (ורטהיים 2005). בינואר 2011 פורסם ריאיון עם כותב מאמר זה, בירחון הספורט ההישגי הגרמני (LSP) תחת הכותרת "קואורדינציה בין שיטתיות ופנטסיה". בריאיון זה ניתנה חשיפה מעמיקה לשדרוג הביצועים הספורטיביים באמצעות אימוני הקואורדינציה בכלל ובפרט בשיטת ה-OCO. כמו כן, הוסבר כי שיפור כל גורמי ההישג בספורט בעידן המודרני תלוי באופן ישיר או עקיף ברמת הקואורדינציה.

אפיון אימון הקואורדינציה בענפי הכדור והקרב
נוימאייר, שלהורן, מסונה וחוקרים אחרים מתייחסים לקואורדינציה לא רק על פי המרכיבים של הקואורדינציה (תגובה, שיווי משקל ועוד) אלא ובעיקר על פי ממצאים הקשורים למבנה, למורפולוגיה ולתפקוד נוירו-פיזיולוגי, בעיקר של מערכת העצבים, המרכזית ובעיקר לתפקודי המוח. התייחסות לממצאים אלה מחייבת להכיר ולהבין לא רק את המרכיבים החדשים של הקואורדינציה (כמו בשיטת OCO) אלא בעיקר להכיר ולהבין את היחס ביניהם ומתי כל אחד מהם דומיננטי.
השינוי בתיאוריה נובע בעיקר מן הידע הרב שנאסף על המוח הקטן (מבנה ותפקוד) והמשמעות הכוללת של המושג קואורדינציה ואימון קואורדינציה. בעקבות כך מודגש השוני בין ענף אישי ובינאישי, ובמיוחד מודגשת חשיבות אימון הקואורדינציה השונה בענפי הכדור והקרב – ענפי ספורט המתאפיינים בקבלת החלטות תחת שינויים גדולים ותכופים.

התנועה, בעיקר ב"ספורט עם מאבק" (בענפים הלא מחזוריים ובענפי הכדור והקרב), דורשת מהספורטאי בכל רגע ורגע לתת פתרון תנועתי למידע תחת תנאים משתנים, כלומר הספורטאי נדרש לקלוט מהר גירויים מגוונים, להחליט מהר על דרך פעולה ולבצע מיומנות תואמת לגירויים. מצופה מהספורטאי ש"הפתרון התנועתי" יבוא ממאגר הזיכרון התנועתי הקיים אצלו ושהספורטאי ישלוף מהר את הפעולה המתאימה ביותר. ה"פתרון התנועתי" צריך להיות  דינמי, מהיר, פונקציונלי ואיכותי (לעתים נקרא חשיבה מהירה בתנועה).
המורכבות של התפקוד הקואורדינטיבי המצופה, תלויה במשימות שעומדות בפני הספורטאי משחק/קרב. ההנחה הבסיסית היא שיש אינספור מצבים שעל הספורטאי להיות מסוגל לפתור, מצבים שבדרך כלל לא חוזרים על עצמם במלואם. התנועה האופטימלית כביצוע או כפתרון לבעיה, תלויה בסדר פעולות נכון (ראשי התיבות של שיטת OCO ), המוביל ליכולת לפתור בעיה צפויה ובעיקר בלתי צפויה. כלומר השחקן/ספורטאי נדרש להתמודד עם מצבים רבים שהם מקריים!!!
על מנת ללמד את השחקן/ספורטאי להתמודד עם מצבים מקריים ולהיות מסוגל לתת מענה איכותי שעומד בציפיות ענף הספורט יש ראשית לקיים הערכה.
סוגי הערכה של תפקוד קואורדינטיבי:
 איכותית – תפקודו הקואורדינטיבי של השחקן/ספורטאי, בד"כ חיצוני (oco למשל בתבחינים שמאפשרים מיפוי של הקואורדינציה של הפרט).
• כמותית – השוואה גילאית/תפקודית על פי נתונים השוואתיים.
• תפקודית – בהתאם לגורמי הפרעה שונים בהתאם למודל תפקוד ייחודי לענף הספורט.

הדידקטיקה המודרנית באימון הקואורדינציה
כיום במרכז החשיבה של האימון המודרני, עומדת הגישה כי הקואורדינציה היא חלק בכל תכנית, בכל יחידת אימון ובכל תרגיל מתוך הבנה שכל פעולה היא קואורדינטיבית. המאמן מציב בעיות ומפרט אותם לתרגילים, מפרופיל הביצוע הוא גוזר לפרופיל ביצועים נדרשים, הן כפרט והן בקבוצה במשחק כדור.  הפרופיל של המתאמן ברמה הקואורדינטיבית חייב להיות מדויק, במיוחד אצל כישרונות/ספורטאי צמרת, אחרת אין התקדמות באימון! עיקרון התמורה הפוחתת.
המאמן המודרני צריך לשאול את עצמו כל אימון:
• כיצד יוצרים גירויים קואורדינטיביים, כאשר האימון הקואורדינטיבי מעוגן בעקרונות האימון, למשל: העמסה הדרגתית, יחס נכון בין עומס והתאוששות, העמסה הדרגתית עולה ביחס של זמן ועצימות ותפקוד תחת עייפות ומורכבות.
• כיצד אני יוצר חימום קואורדינטיבי, כיצד יוצרים אימון גופני קואורדינטיבי, למשל בתחום האירובי וכיצד יוצרים אימון טכני-קואורדינטיבי, כיצד אני משלב אימון טקטי וקואורדינציה.
• כיצד אני, המאמן, יוצר עלייה בהעמסה דרך עצימות מבלי לפגוע בקואורדינציה, שכן פגיעה בקואורדינציה מובילה לפגיעה בדיוק!

עקרונות מתודיים באימון קואורדינציה:
החימום
חייב לכלול גירויים קואורדינטיביים, למשל בתחום התנועתיות הכלל גופית והמפרקית יש לשלב קואורדינציה (למשל ריצות קואורדינציה), תנועת הראש (לא תמיד בקשר לתנועת הגוף).
אימון הטכניקה – ביצוע תרגילי קואורדינציה לפני הביצוע הטכני ויחד עם הביצוע הטכני, למשל תפקוד טכני בלי דרישות קואורדינטיביות:
• בחוסר שיווי משקל ובאיבוד שיווי המשקל במצבים שונים.
• גירויים בהתמצאות במרחב על כל סוגי ההתמצאות במרחב.
• תרגילים תחת סוגי לחץ שונים (נוימאייר 2009) מפתחים אצל המתאמן יכולת טכנית גבוהה ומעבר מהיר לטקטיקה אישית גם כאשר המתאמן לא מוכן או שלא השלים את הביצוע הנדרש בשלמותו!
• אחד המרכיבים החשובים הוא יכולת ההתאמה לשינויים תוך הגדרת אופני קליטת המידע של המתאמן.
• מרכיב נוסף משמעותי ביותר הוא מרכיב ההצמדה שבו ניתן לראות דרך תרגילים את סדר הפעולות מול משימות קואורדינטיביות שונות במקביל וברצף פעולות של איברי הגוף השונים.

סיכום
הספורט המודרני בענפי הכדור/קרב
– מאופיין במהירויות תנועה ומהירות כדור, שגורמים לחוסר בזמן להגיע לשלמות טכנית בהתמצאות במרחב האישי והכללי באופן המשתנה במהירות רבה ובדרכים שונות ומחייב התאמה לשינויים קיצוניים.
מדעי האימון – תורת האימון המודרנית מעמידה כיום את הקואורדינציה כגורם מרכזי בגורמי ההישג. תהליך האימון כמערכת ניתוב וויסות מחייב את המאמן המודרני בניתוח מצב קיים בדרך של בניית פרופיל מורכב של הקואורדינציה של המתאמן. תכנון אימון המתבסס על ידע חדשני בתחום, אימון תכליתי היוצר תהליך מדורג של גירויים באימון הקואורדינציה מתוך הבנה של סדר פעולות בכלל ובפרט למעברים מהירים בין חשיבה לבין רגש, מעברים בין כוח ובין רגש.
אימון הקואורדינציה – נדרש כיום בכל הגילאים (לא כפי שהיה מקובל בעבר רק על פי מודל השלבים הרגישים) אלא ובעיקר דרך עיצוב פרופיל הדרישות והצרכים (של הפרט והענף) על בסיס הבנה של הקואורדינציה של הפרט בענפי הקרב ברור, אך גם בענפי הכדור!

מרק ורטהייםד"ר במדעי הספורט, מרצה בתורת האימון, חבר מערכת הספורט ההישגי בגרמניה. היועץ המדעי של אקדמיית וינגייט למצוינות בספורט בענף הכדורגל בנות, מרצה נלווה בתכנית ה-MBA, הפקולטה להנדסה, תעשיה וניהול – הטכניון.
למקורות על שיטת oco
הקליקו כאן

צילום: אבי שי
 תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
יום פתוח ללימודי נטורופתיה עם ראשת המסלול, ד"ר מירה כהן שטרקמן, יתקיים ביום שישי, ה-17 ביולי, בשעה 9:30

מנויים יקרים, בהתאם להוראות משרד הבריאות, ביום רביעי, ה-7.7.20 ועד להודעה חדשה, הופסקה פעילותו של מועדון הספורט, לרבות פעילות חדר הכושר, הבריכות, החוגים ומגרשי הטניס

חודש ביצוען של בדיקות הארגומטריה במרכז לרפואת ספורט ולמחקר

נמשכת ההרשמה למגוון קורסים ומסלולי לימוד בביה"ס למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן