חפש רק בנושא זה


התכנון המודרני במשחקי הכדור לאן?

קבוצת עבודה במדעי האימון מחפשת דרכים חדשות להפוך את עולם תכנון האימון מעולם של מודלים, הגדרות ותכנון שלבי אימון (גיל תכנון רב-שנתי, שנתי/תקופתי) למערכת של תכנון ממוחשב, המאפשרת לעבור מבניית תכנון מודולרי לתכנון פרטני בעזרת ממצאים שבועיים ולעתים יומיים – מאת: ד"ר מרק ורטהיים חבר מערכת הספורט ההישגי הגרמני, יועץ מדעי ומאמן באקדמיית וינגייט למצוינות בספורט
  16/02/16

ד"ר מרק ורטהייםתכנון האימון עד לפני כמה שנים התבסס בעיקר על פי מודלים שהיו ברובם נכונים, התבססו על הצרכים בענפי האתלטיקה הקלה, כאשר לא הייתה התייחסות מעמיקה להבדלים בין אימון כדורגל למשל ואימון אתלטיקה ו/או למשמעות של תפקוד של הפרט בקבוצה (מעצם הענף) ולשוני המהותי של המתאמנים בנתונים שונים.
בזמנו היה ברור שהענפים האישיים הם קובעי דרך בנושא תכנון וכך כולם עשו!
בנוסף התכנון היה ידני ולא נעזר באיסוף נתונים שיטתי, מפני שהאמצעים הטכנולוגיים בעולם הספורט היו "עניים". כלומר, גם נושא התכנון לא נחקר לפרטיו וגם האמצעים הטכנולוגיים לא אפשרו תיעוד בצורה מבוקרת שיאפשר תכנון (מערכת ניתוב וויסות, ורטהיים 2005).
התכנון התבסס על נתוני "התחלה" ועל ממצאים כלליים ובדרך כלל בהתחלת עונה ולעתים גם באמצע עונה (מודל התחרויות בעבר באתלטיקה קלה) כך שלא היה איסוף נתונים משמעותי בכל רגע נתון ולא נדרש לפיכך תכנון מחדש כל שבוע!
אמנם התקיימו מודלים שמשתמשים בהם גם כיום, אך המטרות והתוכן שלהם היו בעיקר מבוססי תחושה, גיל (שלבים רגישים) ועקרונות האימון, כמו למשל העמסה הדרגתית.

מחקרי תכנון בעולם משחקי הכדור
בשנים האחרונות מצביע קריגר (2015) כי יש יותר ויותר מחקרים לגבי שאלות מהותיות של תכנון ומחקרי השוואה על תכנון (רונשטד 2015).
מחקרים אלו מעמידים את מודל השלבים הרגישים בסימן שאלה ואת עיקרון פיצוי יסף כעיקרון משמעותי. במקביל, צד קריטי בתכנון הוא שאלת עיקרון פיצוי יסף פרטני – האם עיקרון פיצוי יסף נכון לכל שחקן בקבוצה דווקא במשחקי הכדור?
כאשר בשטח יש יותר ויותר משחקים בליגה (ליגה גביעים שונים) ובמדינות מסוימות משחקים גם בתקופת המעבר ללא הפסקה, בתדירות גבוהה, העצימות של המשחקים גבוהה מאוד, המגע הגופני האגרסיבי עולה, במיוחד מול שחקנים "טכניים-קואורדינטיביים", ואז עולה שוב שאלת התכנון והתרומה שלה למצב נתון זה.

שאלת התפקוד במצבים משתנים וכמות הפציעות מעמידה את נושא התכנון במרכז, כאשר היחס בין עומס והתאוששות עומד במרכז מהיבט אישי וקבוצתי!
מצב זה הביא קבוצת עבודה במדעי האימון (הכותב חבר מערכת של הירחון ספורט הישגי הגרמני) לחפש דרכים חדשות ולהפוך את עולם התכנון מעולם של מודלים, הגדרות ותכנון שלבי אימון (גיל) תכנון רב-שנתי, שנתי/תקופתי למערכת של תכנון ממוחשב המאפשרת לעבור מבניית תכנון מודולרי לתכנון פרטני בעזרת ממצאים שבועיים ולעתים יומיים.

התכנון המודרני במשחקי הכדור לאן?
התכנון המודרני מפריד באופן משמעותי בין ענפי הספורט השונים על פי קבוצות – ענפי ספורט עם דומיננטיות: סבולת, מעורבים, מהירות ומשחקי כדור ועוד.
הגישה הרווחת היום בתכנון האימון היא לא הגדיל כמות אימונים אלא ליעל אותם! בתנועה יותר אפקטיבית, כמה שיותר תנועה רב-גונית מבוססת קואורדינציה וזאת כמה שיותר מוקדם.
מודל הבסיס של block training נשאר, אך כיום הוא מבוסס מדעית ומשמש בעיקר את תכנון האימון בעיקר באתלטיקה, בענפים מחזוריים, בדומיננטיות של סבולת לב ריאה.
תקופת ההכנה איננה מחולקת בצורה מובהקת לתקופות הכנה כללי/ספציפית ותחרותית אלא להתפתחות הדרגתית של כל גורמי ההישג יחדיו.

להבדיל  מענפי האתלטיקה השונים, שבהם יש חשיבות עליונה למזו סייקלים (תכניות חודשיות למשל) עם חלוקה למחזורי מזו בסיסיים/מעבר/העברה ותחרותיים,  הדגש כיום במשחקי הכדור הוא על התכנון של מיקרו סייקלים (שבוע) בהתאם ללוח המשחקים!
משחקי הכדור הם מורכבים ומחייבים להגדיר את התכנון על בסיס של שלבי האימון אך עם מוקדי אימון שונים ויחסיות אחרת (למשל, במודל השוויצרי 50% למידה קואורדינטיבית לפני אימון קואורדינציה לילדים). במיקרו-סקייל (תכנית שבועית) יש לעשות ניתוח שבועי של כל גורם הישג אצל כל שחקן!האימון המודרני במשחקי הכדור מתייחס לכדור לפני השחקן!

 משחקי הכדור עוזבים בהדרגה את המודל של "ענפי האתלטיקה" (רלוונטי לענפים אישיים ללא כדור, בעיקר לענפים עם דומיננטיות של סבולת לב-ריאה) ועוברים לחשיבה של שלבים בתכנון על פי ממצאים מניתוח ביצועים קבוע:
1. ניתוח נתונים של השחקן הבודד בכל ששת גורמי ההישג עם דומיננטיות למעגלי ביצוע.
2. אימוני מניעה פרטניים למניעת פציעות במקביל לאימון ההישגי, עם הבנה לחסכים של הפרט.
3. אימוני קבוצה בקבוצות קטנות, תפקידים ומאפיינים שונים אחרים.
4. אימונים עם עקרונות העמסה פרטניים (יחס ורכיבי עומס והתאוששות).
5. אימוני פיצוי יסף לפי אימון פיצוי יסף אידיאלי, אימון לשמירת התפקוד, אימון להפחתת עומס בצורה מבוקרת.

סיכום
האימון המודרני במשחקי הכדור מתייחס לכדור לפני השחקן! בסיס זה בתכנון הוא משמעותי ולכן יש מגמות חדשות בתכנון הביצוע על פי דרכי הכדור. הכדור מהווה גורם משמעותי בתכנון אימון בתהליך רב-שנתי הוא חלק בלתי נפרד מכל תכנון של כל אימון!
המדע והטכנולוגיה מאפשרים כיום לאסוף נתונים טוב יותר, אך במגבלה של איסוף נתונים של כל גורם הישג שנבדק בנפרד וזאת בדרך כלל במעבדה. במדעי האימון ובעיקר בתורת האימון החדשה יש מגמה לבדוק מורכבות של גורמי הישג בביצוע בשטח וזאת בעזרת ניתוח מורכב של נתונים מכל גורמי ההישג גם יחד!
התכנון במשחקי הכדור בשילוב האמצעים הטכנולוגיים הקיימים היום, בעיקר מתחום עיבוד התמונה לנתונים משמעותיים בצורה מורכבת, דורשים פענוח מורכב שמאפשר כיום תכנון בעקרונות של העמסה הדרגתית טובים יותר.
התפקוד בתנועה ללא כדור ועם כדור תמיד קשור במשחקי הכדור, מה שמחייב תכנון אחר מתוך הבנה של יעילות התנועה בכלל והתנועה הקריטית בפרט, במיוחד כאשר יש כלים למדוד יעילות תנועה ולא רק כמות.
תכנון מודרני במשחקי הכדור איננו יכול להיות נתון יותר רק לתחושות של מאמן זה או אחר, התכנון מתאפשר רק כאשר יש ניתוח ביצועים באופן קבוע, שילוב של ניתוח ביצועים באימון ובמשחק (מרחקי ריצה, דקות, מרחק מהכדור, מהביצוע ועוד), כלומר ניתוח מורכב ושילוב נתונים לתוך תכנון כולל כאשר הבסיס הוא כי לא ניתן להתייחס לכל נתון בפני עצמו כפי שנעשה עד היום.
התכנון בכל קבוצת גיל מעמיד במקביל תהליך למידה אפקטיבי וזאת על פי עיקרון פיצוי יסף של הפרט וזאת ועל פי הידע הקיים על דומיננטיות של מערכות הגוף של הפרט ואלו הן הנקודות המשמעותיות והבסיס המודרני של תכנון האימוןבמאה ה-21.

מרק ורטהיים – ד"ר במדעי הספורט, מרצה בתורת האימון, חבר מערכת הספורט ההישגי בגרמניה. היועץ המדעי של אקדמיית וינגייט למצוינות בספורט בענף הכדורגל בנות, מרצה נלווה בתכנית ה-MBA, הפקולטה להנדסה, תעשיה וניהול – הטכניון.
למקורות על שיטת oco הקליקו כאןתגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
יום פתוח ללימודי נטורופתיה עם ראשת המסלול, ד"ר מירה כהן שטרקמן, יתקיים ביום שישי, ה-17 ביולי, בשעה 9:30

מנויים יקרים, בהתאם להוראות משרד הבריאות, החל מיום רביעי, ה-7.7.20 בשעה 16:00 ועד להודעה חדשה, הופסקה פעילותו של מועדון הספורט, לרבות פעילות חדר הכושר, הבריכות, החוגים ומגרשי הטניס

חודש ביצוען של בדיקות הארגומטריה במרכז לרפואת ספורט ולמחקר

נמשכת ההרשמה למגוון קורסים ומסלולי לימוד בביה"ס למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן