חפש רק בנושא זה


מוטיבציה פנימית: המנוע בהכשרת מאמנים

אחד התפקידים המרכזיים של מערכת ההכשרה המודרנית באימון ספורט היא לטפח מדריך/מאמן שיהיה בתהליך מתמיד של הכשרה והשתלמויות. בשטח המצב עגום, התלמידים באים לקבל תעודה והמאמנים לא מוכנים להשקיע. על טיפוח מוטיבציה פנימית בהכשרת המאמן
  05/04/16

מאת: ד"ר מרק ורטהיים חבר מערכת הספורט ההישגי הגרמני, יועץ מדעי ומאמן באקדמיית וינגייט למצוינות בספורט

ד"ר מרק ורטהיים

בשיחות שקיימתי בשנים האחרונות עם מרצים במוסדות המכשירים מדריכים/מאמנים בספורט, שמעתי לא פעם את הטענה שהתלמידים/שחקנים שבאים לקורסים, חסרי מוטיבציה ללמוד, באים לקבל תעודה וללכת ואינם משקיעים בלימודים מעבר לנוכחות. במקביל שמעתי מנהלים מקצועיים באגודות שונות  טוענים כי "המאמנים לא מוכנים להשקיע מעבר לנדרש וגם בעקיפין טענות כי רמתם איננה מספקת לדרישות השטח כיום. לטענות אלו נלוו תחושות של דכדוך, לחץ או מתח.

תחום האימון הוא עולם מאוד דינמי עם ידע רחב (מדעים שונים) ועמוק (מדעי ותורת האימון). הוא מבוסס על האפשרויות לחבר בצורה נגישה מדע וטכנולוגיה מתקדמת, על מנת ליצור תהליך למידה מובהק גם בסביבה הטבעית של המאמן. שימוש יעיל בטכנולוגיה, המבוסס מדעית והתורם לתהליך האימון הוא גורם מרכזי בהנעה ובהנאה שהיא תוצאה בעיסוק באימון.

הכשרה באימון – גורמים כפויים ומוטיבציה פנימית
"חוק הספורט" במדינת ישראל מחייב לעבור הכשרת מאמנים ומדריכים בספורט התחרותי במוסדות מוכרים (לא בכל מדינה קיים חוק כזה). האם זהו גורם  מוטיבציה חיצוני מספק?
מוטיבציה מהי? הרצון להשקיע זמן ומאמץ בהכשרה ובלימודים בתחום האימון הגם שהדבר כרוך באי נוחות, בעלות גבוהה (יחסית לגמול הכספי  לאימון בשטח) וכמובן במאמץ לא אופייני לעיסוק, "לשבת כמה שעות" כל שבוע תוך עמידה בתהליך של לימודים ומבחנים.
המוטיבציה הפנימית - הרצון להשקיע מתוך בחירה, בתחום שיש עמו הזדהות ומשמעות פנימית, כלומר התלמיד בא ללמוד מתוך עניין וחוויית למידה מתוך שאיפה לשפר אח"כ בעבודתו את המצב בשטח מתוך ניסיון אישי וכלים שירכוש בהכשרה.
טענות כמו: "מה יש לי ללמוד פה?", "המאמן שלי עושה כל אימון אותו דבר", "אני אגיד לך מה אנחנו נעשה באימון היום", "באתי בכדי לא לעבור על חוק הספורט, רוצה תעודה" – מצביעות על חוסר מוטיבציה וחוסר אמונה בהכשרה או להבדיל, אחד התלמידים אחרי שיעור שהעברתי אמר: "פעם ראשונה שאני יושב שלוש שעות רצופות בלי לקום מהכיסא ומקשיב".

הכשרה באימון מחויבת ליצור אצל התלמיד מוטיבציה פנימית הכרתית, בעזרת השקעה של המרצה  בהבהרת הרלוונטיות של מקצוע הלימוד לעבודת המאמן בשטח, בהצגת חומר עדכני וחדשני המאפשר למידה מתוך הבנה לאפשרויות היישום והשינוי בשטח וע"י כך לקדם את תחום האימון.
ההכשרה חייבת לקשר את החומר הנלמד לאימון בשטח בצורה המאפשרת לתלמיד להבין את התרומה שלה לאיכות האימון של המאמן (למידה משמעותית).

ההכשרה כיום "מבוססת על חרדת מבחנים". כוח ההכשרה חייב למזער את "חרדת המבחן". ספורטאים נבחנים כיום בתחרויות ובמשחקים כמעט מדי שבוע ולכן התלמיד צריך להרגיש מוכן לתהליך של הכשרה המשלב את הניסיון שלו בשטח האימון עם הידע הנרכש בצורה נגישה אך מחוברת לעולמו (תורת האימון המודרנית). המבחן צריך להיות עוד פרמטר מבין מספר פרמטרים שדוחפים את התלמיד ללמוד ולהתקדם בתחום האימון.

קידום הכשרה משמעותית – שיטתית ויצירתית
מספר מחקרים העוסקים בהכשרה ולא רק בספורט/אימון, מצביעים שהמוטיבציה הפנימית מאפשרת קליטה ועיבוד עמוק ומשמעותי יותר של מושגים ותאוריות.
כאשר אנו מלמדים נושאים שונים בתורת האימון, המושג "עיבוד עמוק" מתייחס לתפיסה של קשרים רבים ומורכבים, למשל בין גורמי העל להצלחה (מדעיות כלכליות ומקצועיות), ששת גורמי ההישג באימון ושיטות האימון.
ההסבר וההדגמות כיצד המדעים השונים והטכנולוגיה עוזרים הלכה למעשה באימון (מדידה, בקרה ותכנון מחדש) מאפשרים לתלמיד לבנות הבנה רב-ממדית של מושגים "יבשים" (חשיבה מהירה), במיוחד כאשר הוא מבין טוב יותר מה שהוא רואה או חווה כשחקן.

השיטתיות של תהליך האימון יחד עם הבנת האימון, שיש בו הרבה אוטונומיה לבנייה של "הדרך שלך המאמן" אך עם שמירה על עקרונות ברורים, מאפשרת לתלמיד להיות פעיל ושותף בתהליך ההכשרה, עם עלייה הדרגתית תחילה של הדחף להקשיב ולאחר מכן גם של הרצון ללמוד מתוך הצגת שאלות מהשטח וחיפוש פתרונות.
מצב זה של מוטיבציה פנימית מבסס אצל הלומדים "למידה משמעותית" שבה הם מרגישים שותפים ללמידה (שיתופם בדיונים בהם מעלים סוגיות מהניסיון האישי שלהם), אך יחד עם הבנה שיש ידע בדוק שהוא הבסיס ליצירתיות ולגמישות בעבודת האימון – בהתאם לצרכים ולדרישות תחילה!
למידה משמעותית מובילה לתחושת שייכות "להכשרה" לעולם התוכן ולהתמודדות עם קשיים שלעתים בשטח אין להם פתרון בגלל חוסר בידע מתקדם, ידע  שצריך להימצא בהכשרה  וצריך  שיחלחל לשטח.
לכן מערכות ההכשרה צריכות להיות דינמיות בתכניהן ולהתעדכן בחידושים עולמיים  וליצור הכשרה והשתלמויות בעלות תכנים עדכניים יישומיים.

סיכום
עולם ההכשרה באימון הולך ומתרחב, מעמיק ורב-שכבתי, עוסק בתחומים שונים, בגילאים שונים, בענפים שונים. העיסוק בעולם האימון מקבל מאפיינים מודרניים (טכנולוגיית תכנון ובקרה) וגם משלב אנשי מדע (לניתוח ממצאים והשלכות לאימון), שלא ניתן לוותר עליהם.
ההכשרה באימון חייבת להעניק למאמנים ולמדריכים את הבנת הקשר בין התיאוריה של התנועה, האימון וההכנה למשחקים/תחרויות ולהציג מודלים שונים בשטח, שקיימת בו שונות גדולה בין מועדון למועדון בין גיל ומין המתאמנים.
עולם האימון מתקדם בצעדי ענק באפשרויות שלו, בין היתר בגלל הטמעה של מטרות ותכנים בהכשרה מתוך יכולת טובה יותר להשליך בין ידע מדעי למדע יישומי, כלומר תחומי ההכשרה השונים צריכים להטמיע את התיאוריה לשטח בצורה הטובה ביותר.
מערכת ההכשרה וכל מרצה במערכת זו מחויב בתחומו שלו, להיות גורם מרכזי ביצירת מוטיבציה פנימית  לתלמידים.
אחד התפקידים של מערכת ההכשרה של המאמן המודרני, כבר בקורסים הראשונים, היא לסייע לתלמיד (הספורטאי בהווה ובעבר) לתפוס את ההכשרה, ההשתלמויות והלמידה העצמית, כגורם מרכזי בתרומה להתפתחותו המקצועית, לקידום הענף ולמימוש המטרות האישיות מתוך הנעה והנאה בלמידה (ולא מתוך תעודה זו או אחרת). המוטיבציה הפנימית היא המניע המרכזי בהתפתחות ההכשרה ובפרט בתחום האימון בספורט. לכוח ההכשרה יש תפקיד חשוב במטרה זו, ובהתפתחות המאמן בעבודתו באימון המודרני!

מרק ורטהיים – ד"ר במדעי הספורט, מרצה בתורת האימון, חבר מערכת הספורט ההישגי בגרמניה. היועץ המדעי של אקדמיית וינגייט למצוינות בספורט בענף הכדורגל בנות, חבר מערכת הירחון  הבינ"ל במדעי האימון, מייסד אקדמיית ורטהיים wertheim academyתגובות הוסף תגובה
1.קורס מאמני כדורשתשרון צפרי13/04/16
יום פתוח ללימודי נטורופתיה עם ראשת המסלול, ד"ר מירה כהן שטרקמן, יתקיים ביום שישי, ה-17 ביולי, בשעה 9:30

מנויים יקרים, בהתאם להוראות משרד הבריאות, ביום רביעי, ה-7.7.20 ועד להודעה חדשה, הופסקה פעילותו של מועדון הספורט, לרבות פעילות חדר הכושר, הבריכות, החוגים ומגרשי הטניס

חודש ביצוען של בדיקות הארגומטריה במרכז לרפואת ספורט ולמחקר

נמשכת ההרשמה למגוון קורסים ומסלולי לימוד בביה"ס למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן