חפש רק בנושא זה


דרכים בהוראת החינוך הגופני והספורט

 

דרכים בהוראת החינוך הגופני והספורט

מאת: ד"ר ישראל הררי וד"ר נורית הררי

הספר מכיל ידע פרקטי ובו דוגמאות לשימוש באסטרטגיות הוראה, במודלים ובגישות חדשות להוראה והוא כלי עזר מצוין לשיפור כישורי ההוראה ואיכות ההוראה. הספר מומלץ למורים לחינוך גופני  על ידי טובי המומחים בפדגוגיה מחו"ל ועל ידי הפיקוח על החינוך הגופני בארצנו.
פרקי הספר מאורגנים בחמישה שערים, ובכל שער מספר פרקים הדנים בתחום ידע מסוים.   פרקי הספר מכסים טווח נרחב של דרכי הוראה וכישורי הוראה הנחוצים להוראה איכותית של חינוך גופני, וכן מודלים עדכניים להוראה ודוגמאות ליישומם. מטרת הספר לסייע למורה לחינוך גופני ולמאמן בהתפתחות המקצועית של כישורי ההוראה ולהפנותם אל מקורות  של ידע פרקטי וידע מחקרי המציגים את יעילותן של אסטרטגיות ושל שיטות הוראה.

הספר מציג כלים לתכנון  ההוראה וליישומה, לפיתוח חשיבה ביקורתית ועצמאית, ולהערכה של התקדמות התלמידים בלמידה ובביצוע. הספר דן בדרכים להגברת המוטיבציה של תלמידים להשתתף בשיעורי חינוך גופני ובפעילות גופנית בשעות הפנאי. השער הרביעי מוקדש למודלים, לאסטרטגיות ולסגנונות להוראת חינוך גופני, שפותחו ברחבי העולם ובישראל, במטרה לאפשר למורה בחירה מושכלת בין חלופות והתאמה של דרכי ההוראה למטרות, ללומדים, לתכנים ולסביבת הלמידה. השער האחרון עוסק במודלים להכשרת מורים וכלים לצפייה ולהערכה ההוראה והלמידה, מיועד למכשירי המורים, למורים מאמנים ולמורים חונכים במסגרת ההתמחות בהוראה (סטאז').

בכל פרק ונושא דוגמאות יישומיות עבור המורה לחינוך גופני!

למידע נוסף ולקבלת הצעה מלאו טופס זה
שם

משפחה

דואר אלקטרוני

טלפון

שם הספר המבוקש

 אשמח לקבל מידע על ספרים חדשים,
מבצעים, הטבות וחומר פרסומי ממכון וינגייט