חפש רק בנושא זה


תחרות התעמלות בביה"ס: מודל לארגון

תחרות התעמלות בבית הספר עשויה להיות אירוע מרגש, שכל התלמידים משתתפים בו: חלק מתעמלים, חלק שופטים, חלק שומרים וחלק מארגנים את התחרות. ד"ר אילנה כץ ולילך תדמור מציגות מודל ייחודי לארגון תחרות כזאת במסגרת הכיתתית
  20/08/04


תחרות בכלל ותחרות בבית-הספר בפרט היא תמיד אירוע מרגש,הדורש הכנה ותשומת-לב הן של המשתתפים והן של המארגנים. לעתים התחרות מיועדת לסכם את הנושא הנלמד, ואם היא ערוכה בקפידה היא תהיה מעניינת ותעודד את התלמידים לתרגול מוגבר לקראת המטרה.

כל התלמידים נוטלים בה חלק: אלה המשתתפים בביצוע התרגילים, אחרים המשמשים כשופטים, שומרים או אחראים לארגון התחרות. כל ילד תורם אתחלקו ומביע את הבנתו בדרכים שונות. על-פי גישות ההערכה החדשות בחינוך ניתןלהעריך את הידע של התלמידים בתחומים שונים: לא רק על סמך היכולת הגופנית שמפגין המבצע אלא גם על סמך הידע הנדרש מבעלי התפקידים האחרים.

מאמר זה עוסק במודל של תחרות התעמלות בבית-ספר. המטרה היא לסייע למורה לחינוך גופני לארגן תחרות בבית-ספרו ולהפיק ממנה את התועלת המרבית מבחינה חינוכית, לימודית וחברתית.

תוכנית התחרות

תוכנית התחרות נקבעת על-יד המורה, בהתאם לרמת התלמידים והמיומנויות שנלמדו בשיעורים. תרגילי התחרות שנבחרו כאן לדוגמה קלים במיוחד, כדי להדגיש שלא נדרשת רמה גבוהה לשם קיום תחרות התעמלות. גם תרגילים פשוטים עשויים להוות בסיס לתחרות. לכן התחרות מוצגת מבוססת על תוכנית הלימודים בהתעמלות לכיתה ג' (ראה הגיליון הקודם, עמ' 60), הכוללת תרגילים בסיסיים בארבעה מכשירים:

1. קפיצות: קפיצת מפנה פנים על ארגז
2. מתח: נדנודים בתליית און
3. ספסל: הפסעת רגל לישיבת רכיבה; מעבר לסמיכה חופשית; מעבר לישיבת זווית; מעבר לשכיבת אפיים; מעבר לישיבת עקבים וקימה לעמידה בתמיכת רגל לאחור; הליכה על הבהונות לאורך הספסל עד לעמידה בקצהו; ירידה - ניתור ונחיתה.
4. קרקע: 3/4 עמידת ידיים על הספסל; הורדת רגליים וניתור; ירידה בגלגול לעמידת נר; קימה לעמידה שפופה.

השיפוט

אחת הבעיות המרכזיות בקיום תחרות התעמלות היא נושא השיפוט בתחרות. המאמר מציע כאן דרך פשוטה המאפשרת לתלמידים לשפוט את ביצועי חבריהם. במהלך השיעורים המורה יציין בפני התלמידים הדגשים חשובים בכל תרגיל ויציג בפניהם את הקריטריונים (ראה פירוט בהמשך). כדי לפשט את תהליך השיפוט דירוג הציונים יהיה מ- 1 עד 4 (ולא מ- 1 עד 10 כפי שנהוג בתחרויות רשמיות בהתעמלות). במקביל לתרגול יתנסו כל התלמידים גם בשיפוט: הם ילמדו להבחין בין שגיאה גדולה, בינונית וקטנה, תהליך שיעודד אותם לתת משוב לחבריהם, יתרום להבנה רבה יותר של התרגילים ויכשירם לשיפוט חבריהם בתחרות.

דירוג הציונים הוא כדלהלן:
ציון 4: ביצוע מושלם
ציון 3: טוב מאוד;עם סטיות קלות בביצוע
ציון 2: טוב; עם סטיות משמעותיות בביצוע
ציון 1: ביצוע לא מספק.

בכל מכשיר ישפטו 4 תלמידים. כל אחד מהם יציג את ציונו. הציון הגבוה ביותר והנמוך ביותר יושמטו (כמו בתחרויות התעמלות), והממוצע שלשני הציונים המרכזיים יהווה את הציון הסופי. להלן קריטריונים להערכת הביצוע בכל מכשיר בתחרות:

הערכת קפיצת מפנה פנים בקירוס

ציון 4: ריצה, ניתור ופנייה של 90 מעלות לסמיכה לאורך הארגז, הידיים ישרות ומקבילות, האגן מוגבה מעל חגורת הכתפיים, הרגליים צמודות בקירוס, מבט אל הידיים; הרגליים מתיישרות בכיוון מעלה ונחיתה צידית אל הארגז בכריעה, הידיים באלכסון מעלה.
ציון 3: ביצוע מדויק של כל חלקי הקפיצה כשהרגליים בקירוס - ללא יישורן מעלה.
ציון 2: שגיאות קלות כגון הגבהת אגן לא מספקת, כפיפת מרפקים קלה, פתיחת ברכיים, קפיצה איטית וכד'.
ציון 1: שגיאות גסות כגון אי דיוק בהנחת הידיים וחוסר שליטה במהלך הקפיצה.

הערכת התרגיל על המתח

ציון 4: 5 נדנודים הלוך וחזור ברצף בתליית און באחיזה עילית, הסנטר מוגבה מעל למתח. הנדנוד מבוצע בטווח תנועה גדול כשהגוף מוחזק ישר כחטיבה אחת
ציון 3: 5 נדנודים (הלוך וחזור) בביצוע כמעט מושלם (ראה פירוט בציון 4).
ציון 2: 3 נדנודים בביצוע טוב.
ציון 1: פחות מ- 3 נדנודים ו/או שגיאות בביצוע, כגון הרגליים כפופות או הסנטר מתחת לגובה המתח.

הערכת התרגיל על הספסל

ציון 4: הפסעה ברגל ישרה, סמיכה חופשית ברגליים ישרות המוגבהות מעל פני הספסל, גו זקוף בישיבת זווית ברגליים ישרות, חגורת הכתפיים מונמכת. מעבר שוטף לשכיבת אפיים וסיום בישיבת עקבים כשהם צמודים, הידיים באלכסון מעלה, חגורת הכתפיים מונמכת. קימה לעמידה, כפות הרגליים פונות כלפי חוץ. הליכה על הבהונות ברגליים ישרות, כפות הרגליים פונות כלפי חוץ; הגו והראש זקופים, חגורת כתפיים מונמכת והידיים מוחזקות בשליטה לצדדים. עמידה ישרה בקצה הספסל, מעבר לכריעה בהעברת ידיים לאחור ללא כפיפת גו לפנים. ניתור מעלה בגוף ישר תוך הנפת ידיים לפנים מעלה. נחיתה ללא תזוזה על מזרן הנחיתה, הידיים באלכסון מעלה
ציון 3: ביצוע רצף המיומנויות היטב ובשליטה אך ללא דיוק מרבי.
ציון 2: ביצוע לא מספק של רצף המיומנויות.
ציון 1: ביצוע רצף המיומנויות אך בשגיאות גסות כגון גו כפוף בישיבת זווית או בהליכה לאורך הספסל, רגליים כפופות שלא לצורך, לקראת הירידה - ניתור מרגל אחת במקום משתיים, נחיתה ללא שליטה. אפשרות נוספת -אחת המיומנויות לא בוצעה.

הערכת תרגיל הקרקע

ציון 4: עמידה בתמיכת רגל לפנים במרחק שני צעדים מהספסל, הידיים מעלה, חגורת כתפיים מונמכת והגו זקוף (ללא הקשתה). פסיעה גדולה לפנים, מכרע ועלייה ל- 3/4 עמידת ידיים תוך הנפת רגליים ישרות בזו אחר זו והצמדתן. בעת הסמיכה הידיים ישרות ברוחב הכתפיים. שהייה קצרה בגוף מוחזק. הורדה נמרצת של הרגליים כשהן צמודות וניתור זריז תוך זקיפת הגו והנפת הידיים מעלה עד ליצירת קו ישר בין הידיים, הגו והרגליים. נחיתה בכריעה בגו זקוף, הידיים באלכסון מעלה, המבט לפנים. ללא שהייה - ירידה לעמידה שפופה וגלגול לאחור לעמידת נר, כפות הידיים מונחות לצדי הראש, הידיים כפופות (המרפקים מקבילים), הגו והרגליים יוצרים קו ישר. שהייה רגעית בעמידת נר ומשם בתנועת גלגול מעבר לעמידה שפופה בברכיים צמודות וקימה לעמידה ישרה ללא עזרת ידיים, הידיים באלכסון מעלה.
ציון 3: ביצוע רצף המיומנויות היטב ובשליטה אך עם סטיות קלות בביצוע.
ציון 2: ביצוע רצף המיומנויות, אך באופן לא מספק.
ציון 1: ביצוע בשגיאות גסות כגון עמידת ידיים ללא שליטה, ירידה לגלגול ועלייה ממנו בעזרת ידיים; כפות הידיים אינן מונחות לצדי הכתפיים בעמידת נר ועוד.

ארגון התחרות

ניתן לארגן את התחרות באולם הספורט או במגרש המשחקים. בהכנות יש להתייחס לנושאים הבאים:

1. ארגון מכשירי ההתעמלות
2. הכנת הציוד - ספסלי ישיבה למשתתפים, שולחן וכיסאות למזכירות, מערכת כריזה, מוזיקת רקע, דוכן מנצחים, דפי רישום, כלי כתיבה, לוח תוצאות ועוד.
3. הכשרת שופטים ואנשי צוות - תלמידים המשמשים כשופטים, שומרים, אנשי מזכירות, סדרנים ועוזרים
4. פרסים - תעודות ומדליות
5. פרסום התחרות - הודעות בע"פ ובכתב ופרסום התוצאות בסיומה
6. תלבושת - למשתתפים, לשופטים ולסדרנים.

------------------------------------------------------------------------------------------

ד"ר אילנה כץ, לילך תדמור - מרצות במכללת גבעתושינגטון

 תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
יום פתוח ללימודי נטורופתיה עם ראשת המסלול, ד"ר מירה כהן שטרקמן, יתקיים ביום שישי, ה-17 ביולי, בשעה 9:30

מנויים יקרים, בהתאם להוראות משרד הבריאות, ביום רביעי, ה-7.7.20 ועד להודעה חדשה, הופסקה פעילותו של מועדון הספורט, לרבות פעילות חדר הכושר, הבריכות, החוגים ומגרשי הטניס

חודש ביצוען של בדיקות הארגומטריה במרכז לרפואת ספורט ולמחקר

נמשכת ההרשמה למגוון קורסים ומסלולי לימוד בביה"ס למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן