חפש רק בנושא זה


ויסות משקל קצר-טווח: סיכונים ופתרונות

רופאים מתנגדים לוויסות משקל קצר-טווח ומאמנים מצִדם מעודדים את ספורטאיהם להמשיך בכך. על היתרונות, הסיכונים והגישות השונות לתופעה ברשימה הבאה. מאמר שני ואחרון בסדרה
  19/03/04

ג'ודוקאים. להשיל משקל ברגע האחרוןלפני כל תחרות ג'ודו אפשר לראות מספר ג'ודוקא רצים ומזיעים (לעתים כשהם לבושים בחליפות הזעה מיוחדות) כדי להשיל ברגע האחרון עוד כמה גרמים ולהשתחל לקטגוריית המשקל הרצויה. זהו למעשה רק "קצה הקרחון"; סביר להניח שספורטאים אלה ואחרים הפחיתו בשיטות דומות למדי כמויות משקל נכבדות יותר בימים הסמוכים לתחרות. רופאים וביניהם רופאי ספורט מתנגדים למנהגים הללו - אחדים ביתר חריפות, אחרים בפחות. מאמנים מצִדם מעודדים את ספורטאיהם להמשיך בשיטות אלה של הפחתת משקל, שתוארו
ברשימה קודמת האם הפחתת משקל כזו טובה ורצויה? מה הסיכונים הכרוכים בה? מה רצוי, אפשר, צריך לעשות בנושא? סקר ספרות שעשיתי מגלה שלענף הג'ודו אין כמעט דבר לתרום לדיון, אך לענף ההיאבקות דווקא יש (המאמר היחיד של אנשי ג'ודו על הויכוח הוא תגובת מילר-דק להמלצות שפרסם בנושא כתב העת הגרמני לרפואת ספורט לכל הענפים שבהם קטגוריות משקל *.

 

ברצוני להציג כאן אוסף נתונים שכולל ניסיון לפתרון הבעיה. רשימה זו מכוונת לתשומת לבם של המתחרים הצעירים יותר שלנו, של מאמניהם ושל הנהלת האיגוד (ואולי גם של משרד הספורט חרף "כרטיס הביקור" העגום של חוק הספורט בגלגולו הנוכחי).

 

הפחתת משקל מהירה: בעיות וסיכונים

 

בגרמניה ובארה"ב נרשמו מספר מקרי מוות בקרב ספורטאים שרצו או דיוושו על אופניים ארגומטריים בניסיון להפחית משקל במהירות; הסיבה - מכת חום. בהתחשב באקלים שלנו, סביר להניח שסכנה כזו אורבת גם לפתחנו! קיימות גם בעיות פחות קיצוניות: ידוע שמי שעבר מספר "מחזורים" של הורדת משקל והתאוששות ממנה סובל מקשיים בשמירה על המשקל בעתיד ומההשלכות השליליות של משקל יתר על הבריאות. בנוסף לכל אלה מעידים מתאבקים-לשעבר כי הקשיים הנמשכים בוויסות משקל היו גורם מרכזי לעזיבתם את הספורט בטרם עת.יתרונות מול חסרונות

 

הספורטאי סבור כי אם יצליח להשתחל לקבוצת משקל נמוכה יותר יגבר על יריביו ביתר קלות. לעומתם סבורים רופאי הספורט כי הירידה במשקל מובילה לירידה ביכולת הביצוע. אז מי צודק?

 

כדי להשיב על השאלה נערך בארה"ב מחקר ** בהשתתפות 465 מתאבקים מ- 16 בתי-ספר תיכוניים. כל אחד מהם קיבל המלצה על משקל תחרות מזערי מבוסס על 5% שומן-גוף, הסבר על היתרונות הבריאותיים והמלצות תזונה. מאוחר יותר נופו המתאבקים במשקל כבד ומהנשארים נבחרו 159 הטובים. בסוף העונה נבדק המשקל שבו התחרו המתאבקים ומה היו תוצאותיהם בתחרויות לקראת אליפות המדינה.

 

 33% ממשתתפי המחקר התחרו תחת המשקל המומלץ ובמיוחד בקטגוריות הנמוכות - בארבע הקטגוריות הנמוכות התחרו 62% מתחת למשקל המומלץ! מתוך אלה 57% "תפסו מקום" (כלומר, הצליחו יחסית) בתחרויות ואילו בקרב אלה שהתחרו במשקל המומלץ רק 33% "תפסו מקום". המסקנות ברורות: מסע הסברה אינו משכנע חלק גדול מהספורטאים והתוצאות התחרותיות מצדיקות את השלת המשקל המהירה, לפחות בטווח הקצר.

 

ניסיון לפִתרון: תכנית WWCP

 

התאחדות הספורט של המכללות בארה"ב (NCAA) זועזעה ב- 1997 עקב שלושה מקרי מוות שאירעו במהלך נִיסיונות להפחתת משקל והנהיגה את WWCP - תכנית מחייבת לאישור קטגוריות משקל בהיאבקות. בתכנית זו על כל מתאבק לבצע שקילה לפני תחילת תקופת התחרויות, להלן.

 

ראשית נוטלים מהמתאבק דגימת שתן ובודקים את הצפיפות הסגולית שלה. אם זו גבוהה

מ- 1.02 זהו סימן לכך שהנבדק "מיובש" ועליו לחזור לשקילה כעבור 24 שעות; אם היא נמוכה או שווה ל- 1.02 הוא נשקל בדיוק של 0.5 ליברה (227 גרם). לאחר מכן בודקים את אחוז השומן של המתאבק באמצעות מדידת 3 קפלי עור -  תלת-ראשי של הזרוע, תת-שכמתי ובטן - וחישוב באמצעות נוסחת לוהמן. לפי התוצאה יחושב משקל מזערי מותר א' (1LAW) - משקל הנבדק ללא שומן מחולק ל- 0.95. מתאריך השקילה עד התחרות הראשונה מותר למתאבק לאבד עד 1.5% ממשקל האמת שלו, וזה מוגדר כמשקל מזערי מותר ב' (2LAW). הערך הגבוה מבין השניים קובע את קטגוריית המשקל שבה מותר למתאבק להתחרות במהלך העונה הקרובה (אני מצרף להבהרה בסוף המאמר חישוב דמיוני למתחרה ב- 60 ק"ג).

 

תכנית WWCP היא פיתוח של תכניות דומות שנוסו בכמה מדינות (ויסקונסין, איווה) ***. בדיקות שנערכו בשנתיים הראשונות לפעילותה מרמזות על ירידה בתנודות המשקל של הספורטאים במהלך העונה - וזוהי מגמה חיובית. אולם התגלו שני ממצאים נוספים ופחות חיוביים: ראשית וחרף ידיעתם על נוהל הבדיקות מופיעים כ- 20% מהמתאבקים לשקילת הניסיון כשהם "מיובשים" (למרות שהם מצליחים לעבור את המשוכה הזו תוך 48 שעות לכל היותר), מצב שמעיד על המשך הפחתת משקל באמצעות איבוד נוזלים מכוון. שנית, למעלה ממחצית המתאבקים מגיעים לשקילה הראשונה כשמשקלם 5 ק"ג או יותר מעל משקלם בתחרויות השנה הקודמת, והדבר מניע אותם לערוך ויסותי משקל חריפים לפני הבדיקות על אף החסרונות הכרוכים בכך. היוזמים מצִדם מודאגים מכך שספורטאי ישמור על משקל התחרות שלו במהלך כל 4 השנים שבהן הוא מייצג את המכללה, שכן מצב כזה עשוי לרַמז על עיכוב ופגיעה בהתפתחות הגופנית שלו (בגיל זה עדיין אמורים לחול שינויי בגרות).
 

 

דוגמה (דמיונית)

 ההורדה במשקל היא "מסע ייסורים של שבועיים המהווה מאמץ גופני ונפשי חמור"

להלן דוגמה להמחשת שיטת WWCP. ג'ודוקא שרוצה להתחרות במשקל עד 60 ק"ג ניגש חודשיים לפני עונת התחרויות לשקילה. משקלו נמצא 64 ק"ג, 12% שומן. בהתאם יהיה 1LAW: משקל ללא שומן 64x(100-12)/100 = 56.32 kg ולכן משקל מזערי מותר א' הוא 56.32/0.95 = 59.284 kg.

 

במהלך 8 שבועות הפחית הג'ודוקא ממשקלו: בשבוע הראשון 0.8% מהמשקל (ושקל 63.5 ק"ג) ובשבוע השני 1.2% מהמשקל החדש (ושקל 62.73 ק"ג). בשבוע השלישי משקלו לא השתנה וברביעי הפחית 1.4% והגיע למשקל 61.83 ק"ג. בשבוע החמישי הוריד הספורטאי את קצב הירידה ל- 0.8% והגיע ל- 61.32 ק"ג; בשישי הגיע באותו קצב ירידה ל- 60.81 ק"ג. בשבוע השביעי התאמץ וניצל את מלוא "המכסה" - ירידה ב- 1.5% למשקל 59.85 ק"ג. עכשיו עליו להתמיד במשקל זה במשך השבוע השמיני כדי שזה יוכר כ- 2LAW. היות שמשקל זה גבוה מ- 1LAW, זה יהיה המשקל המותר שיקבע את קטגוריית התחרות. אין משמעות להמשך ירידה במשקל תחת 1LAW כי המשקל הגבוה מהשניים הוא שקובע; אבל אם חלילה יעלה משקל הספורטאי למעלה מ- 60 ק"ג, הוא ייאלץ להתחרות בקטגוריית המשקל הבאה!

 

גישה אחרת

 

המאמן האישי של נציג קנדה בהיאבקות בסגנון חופשי במשקל עד 52 ק"ג (במשחקים האולימפיים בסיאול ובברצלונה) מציג תיאור של התמודדות בסגנון אחר עם הבעיה: משקלו הטבעי של הספורטאי הוא 58 ק"ג (7% שומן). הירידה ל- 52 ק"ג היא "מסע ייסורים של שבועיים המהווה מאמץ גופני ונפשי חמור". אחרי שתי תחרויות במרץ ואפריל 1992 שהִקנו לו את הכרטיס לברצלונה עמד הספורטאי בפני האליפות הלאומית בראשית מאי. הוא ומאמנו החליטו לוותר על הורדת המשקל ולהשתתף באליפות בקטגוריית משקל עד 57 ק"ג. תגובותיו שנרשמו ביומן האימונים שלו מעידות שהיה חופשי מלחצים, חש קפיציות ברגליים ונתן יחס טוב לחבריו באימונים; ואכן, האימונים היו פוריים הרבה יותר מבחינה טכנית (לעומת מצבו אחרי או במהלך תהליך הפחתת המשקל). באליפות עצמה הפסיד הספורטאי רק לאלוף (הפסד בנקודות 3:2).

 

לפי הערכת המאמן היה הספורטאי בכושר גופני טוב מכל יריביו, במיוחד בנוגע לעייפות בדקה האחרונה. הוא לא הרגיש חלש מיריביו (והופתע בשל כך). באליפות שנערכה בשנה הקודמת הוא זכה במספר נקודות דומה, אך יותר בגלל הטלות ופחות בגין עבודת קרקע ("בשל הפרש המשקל היעילות ההתקפית שלו בקרקע פחתה, ולכן נאלץ להסתמך יותר על מהירות וטקטיקה משופרת כדי לצבור ניקוד בהטלות"); הוא גם קיבל פחות אזהרות על פסיביות.

 

המאמן מסכם כי "יש אפשרות ברורה למתאבקים הבוחרים להיאבק במשקלם הטבעי להתחרות בהצלחה נגד מתאבקים המאבדים משקל מוגזם כדי להיכנס לקטגוריה נמוכה יותר.... אני מקווה שמתאבקים צעירים, מאמנים והורים יבינו שניתן להצליח מבלי לאבד משקל. זה תלוי בכך שהמאמן והמתאבק יתרכזו בפיתוח מיומנויות טכנו-טקטיות וידגישו פחות מטרות קצרות-טווח.... המכשול העיקרי עליו יש לגבור הוא המיתוס והתפיסה של המתאבקים שאיבוד משקל הוא רע הכרחי".

 

 

Dtsch,.Z. (2002). Sportmed, 53, 254-255. *

**Wroble, R.R., & Moxley, D.P. Weight loss patterns and success rates in high schol wrestlers. MedSci SportsEx, 29, 625-628.

*** Davis, S.A. et al (2002). Preliminary Investigation: The Impact of the NCAA Wrestling Weight Certification Program on Weight Cutting. Journal of Strength Cond. Res., 16(2), 305-307תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
יום פתוח ללימודי נטורופתיה עם ראשת המסלול, ד"ר מירה כהן שטרקמן, יתקיים ביום שישי, ה-17 ביולי, בשעה 9:30

מנויים יקרים, בהתאם להוראות משרד הבריאות, ביום רביעי, ה-7.7.20 ועד להודעה חדשה, הופסקה פעילותו של מועדון הספורט, לרבות פעילות חדר הכושר, הבריכות, החוגים ומגרשי הטניס

חודש ביצוען של בדיקות הארגומטריה במרכז לרפואת ספורט ולמחקר

נמשכת ההרשמה למגוון קורסים ומסלולי לימוד בביה"ס למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן