חפש רק בנושא זה


תקנון אתר האינטרנט ומערכת הפורומים של אתר מכון וינגייט

ברוכים הבאים לאתר מכון וינגייט. השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים ומעיד על הסכמה להם
 

© כל הזכויות שמורות למכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט 

זכויות היוצרים באתר זה ובחומר הכלול בו שייכות למכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ("בעל האתר"). ניתן להשתמש בחומר הכלול בו לשימוש עצמי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בחומר זה, או שימוש אחר שאינו שימוש עצמי, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעל האתר. מבלי למעט מן האמור לעיל, אין ליצור כל עותקים של החומר באתר זה או חלקים ממנו אלא לשימוש עצמי, אין לפרסמו, להפיצו או לאחסנו במאגר מידע, בכל מדיה, לרבות בדפוס, באמצעי אלקטרוני או באמצעי דיגיטלי. ניתן לצטט מאתר זה בכתבים משפטיים, אקדמאים ומקצועיים ובלבד שיצוין המקור.

 

מידע באינטרנט ובאתר

השימוש במידע הנמצא באינטרנט, לרבות המידע המצוי באתר זה ובאתרים שאליהם מקשר אתר זה, טעון משנה-זהירות ועל כן מובהר כי אין ביצירת הקשרים לאתרים השונים ערובה למהימנות, לדיוק, לעדכניות או לשלמות המידע המצוי בהם.

המידע המצוי באתר ניתן כשירות אינפורמטיבי, בלתי מחייב, שלא ממקור ראשון והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, המלצה לשימוש במוצר רפואי או בתרופה, בעצה רפואית או משפטית, בחוות דעת מקצועית, או כתחליף להתייעצות עם מומחה.

                                  

תנאי השימוש בקבוצות הדיון (פורומים) 

השימוש וההשתתפות בקבוצות הדיון (פורומים) של אתר מכון וינגייט כפופים לתנאים המפורטים מטה. נא קרא/י את התנאים בקפידה שכן השתתפותך בקבוצות הדיון מעידה על הסכמתך לתנאים אלה. תנאי השימוש המפורטים מטה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. מסירת מידע או הודעות לפרסום בקבוצות הדיון מהווה את הסכמתך לכך שהאתר יהיה רשאי להציג במסגרת קבוצות הדיון את המידע באופן שבו כל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו.

 

אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע או פרטים, מכל סוג שהוא, אשר:

  • הנם בלתי חוקיים, נועדו למטרות בלתי חוקיות, מעודדים עברות פליליות, עלולים להוות בסיס לתביעה או לאחריות אזרחית, מוצאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או המהווים הפרה אחרת של הדין הישראלי;
  • בעלי אופי מיני בוטה, גסים, פוגעים ברגשות הציבור, עוינים, מעליבים, מאיימים, משמיצים, מטרידים;
  • כוללים וירוסים או המסוגלים לגרום בדרך אחרת לנזק לרשת או למשתמשים בה;
  • ו/או בעלי אופי מסחרי או פרסומי. 

האתר רשאי לסרב לפרסם מידע ו/או למחוק כל מידע, אף אם פורסם, במקרה שלדעת האתר הפרסום מפר את הוראות תנאי השימוש או פוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר זה או במשתמשיו. האתר אינו בודק ואינו יכול לבדוק את נכונותו או דיוקו של המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר. לפיכך, הנך נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן ההודעה שתשגר לקבוצות הדיון ולתוצאות שינבעו מכך. האתר לא ישא בכל אחריות ביחס להודעות בקבוצת הדיון, תוכנן של הודעות אלו, אמינותן, דיוקן, מהימנותן, שלמותן וכל נזק, אובדן, אי נוחות וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שיגרמו לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו בקבוצות הדיון או שיימסרו באמצעותן. תשובות לשאלות שיתקבלו בקבוצות הדיון אינן מהוות עצה מקצועית. יש לזכור כי ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה וכי קבוצות הדיון אינן תחליף לייעוץ כזה. יוצרי ומפעילי האתר לא ישאו באחריות למהימנותן, שלמותן או דיוקן של התשובות או המידע שיתפרסמו באתר. כל מידע ותשובה מסוג זה טעונים אימות וחוות דעת על-ידי מומחה מתאים. החלטתך לפעול על בסיס מידע שנתקבל בקבוצת הדיון והתוצאות שינבעו מכך הנם על אחריותך המלאה והבלעדית.       

 

 

נמשכת ההרשמה למגוון קורסים ומסלולי לימוד בביה"ס למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן. במקרה הצורך, תתאפשר למידה מקוונת בהתאם להנחיות משרד הבריאות

בדיקות ארגומטריה, מבדקים פיזיולוגיים, טיפולי פיזיותרפיה וייעוץ תזונתי במרכז לרפואת ספורט ולמחקר. לייעוץ ולקביעת תור התקשרו 09-8639420