השתלמויות וקורסי העשרההשתלמויות וקורסי העשרה 

3.3.19 השלמה לתעודת מדריך כושר Outdoor

ההשתתפות בהשתלמויות מותנית בתשלום דמי הרישום! אין רישום ביום הכנס.