השתלמויות וקורסי העשרההשתלמויות וקורסי העשרה 

6.11.19 השלמה לתעודת מדריך כושר Outdoor

ההשתתפות בהשתלמויות מותנית בתשלום דמי הרישום! אין רישום ביום הכנס.