חפש רק בנושא זה


Yoga For Athletes
Basketball Anatomy
Bodyweight training
Triathlon Anatomy
Aanatomy of exercise
Aanatomy of exercise for +50
Trail Guide to the Body - ...
Trail Guide to the Body
Soccer Anatomy
Tennis Anatomy
Pilates on the Ball
Strength Training II

 

מבצע השבוע - ספרי תנועה
ברכישת אחד הספרים, ניתן לקבל את שכלול היכולת ב-30 ₪ בלבד!
ספרו הקלאסי של משה פלדנקרייז, מייסד השיטה