חפש רק בנושא זה


פעילות מחקר - מעבדת שינה

 
1. משך השינה ואיכותה והשפעתם על ביצועי השחיינים באקדמיה למצוינות בספורט
מחקר זה בשיתוף מכללת זינמן בחן את השפעת משך השינה על ביצועי שחיינים מקרב ספורטאי האקדמיה למצוינות בספורט.
צוות המחקר: ד"ר אנדה ברהב(1), ד"ר איל שרגל(1), ד"ר יואב מקל(2), איה אקשטיין(2).
שלב המחקר: עיבוד נתונים ופרסומם.

מפתח צוות החוקרים:
1. המרכז לרפואת ספורט ולמחקר ע"ש ריבשטיין במכון וינגייט.
2. המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט.