מפת חניות ומתקנים


מפת חניות ומתקנים לתלמידי בית הספר

שימו לב!
כניסה לחניה מספר 1 תתאפשר בימי שישי עד שעה 07:30 בלבד
בסמוך למגרש כהנר ניתן לחנות לאורך הכביש רק בצד שמאל של הכביש.

|