קול קורא


 
קול קורא          מכרזים פעילים               מאגר קבלנים/יועצים               פטורים/הודעות               מכרזי עבר              הצטרפות לרשימת תפוצה מכרזים

קול קורא

מספר ההודעה שם הודעת קול קורא מועד פרסום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד הגשת הצעות