קול קורא


 
קול קורא          מכרזים פעילים               מאגר קבלנים/יועצים               פטורים/הודעות               מכרזי עבר              הצטרפות לרשימת תפוצה מכרזים

קול קורא

מספר ההודעה שם הודעת קול קורא מועד פרסום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד הגשת הצעות
190010 הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים 8.1.19