מכרזים פעילים


  
קול קורא          מכרזים פעילים               מאגר קבלנים/יועצים               פטורים/הודעות               מכרזי עבר               הצטרפות לרשימת תפוצה מכרזים
מכרזים פעילים
מספר מכרז שם המכרז מועד פרסום מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה     
מועד הגשת הצעות
190034 נותן שירותי הדרכת פילאטיס למכון וינגייט 30.08.19 09.09.19 בשעה 12:00 23.09.19 בשעה 12:00