מכרזים פעילים


  
קול קורא          מכרזים פעילים               מאגר קבלנים/יועצים               פטורים/הודעות               מכרזי עבר               הצטרפות לרשימת תפוצה מכרזים
מכרזים פעילים
מספר מכרז שם המכרז מועד פרסום מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה     
מועד הגשת הצעות
190033 אספקת חומרי ניקוי, מוצרי נייר, ציוד משקי
ומוצרים חד פעמיים
19.12.19 30.12.19 בשעה 12:00  20.01.20 בשעה 12:00
190036 מאגר ספקים למתן שירותי סוכנות נסיעות בארץ ובחו"ל 24.12.19 06.01.20 בשעה 12:00

27.01.20 בשעה 12:00

190037 הפקת, בדיקת וסריקת שאלוני בחינה 19.12.19 09.01.20 בשעה 12:00

 23.01.20בשעה 12:00

190040 רכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי 20.12.19 31.12.19 בשעה 12:00  

27.01.20 בשעה 12:00

190045 שיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא 16.01.20 06.02.20 בשעה 12:00 20.02.20 בשעה 12:00