מכרזים פעילים


  
קול קורא          מכרזים פעילים               מאגר קבלנים/יועצים               פטורים/הודעות               מכרזי עבר               הצטרפות לרשימת תפוצה מכרזים
מכרזים פעילים
מספר מכרז שם המכרז מועד פרסום מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה     
מועד הגשת הצעות
180047 מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת חיצונית
ועריכת דוחות כספיים שנתיים
03.05.19 14.05.19 בשעה 12:00 27.05.19 בשעה 12:00
190019 מכרז פומבי למתן שירותי גינון, אחזקת גנים וחצרנות 03.05.2019 19.05.19 בשעה 12:00 30.05.19 בשעה 12:00