מכרזים פעילים


  
קול קורא          מכרזים פעילים               מאגר קבלנים/יועצים               פטורים/הודעות               מכרזי עבר               הצטרפות לרשימת תפוצה מכרזים
מכרזים פעילים
מספר מכרז שם המכרז מועד פרסום מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה     
מועד הגשת הצעות
190040 רכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי 20.12.19 31.12.19 בשעה 12:00  

מועד מעודכן:
27.02.20 בשעה 12:00

190045 שיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא 16.01.20 06.02.20 בשעה 12:00 מועד מעודכן:
05.03.20 בשעה 12:00