הודעות פטור ממכרז


  
קול קורא          מכרזים פעילים               מאגר קבלנים/יועצים              פטורים/הודעות                  מכרזי עבר              הצטרפות לרשימת תפוצה מכרזים

הודעות פטור ממכרז/ספק יחיד/ספק חוץ
תיאור ההודעה
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תל השומר  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תל השומר
החלטה על התקשרות שלא באמצעות מכרז - דרור ספורט  החלטה על התקשרות שלא באמצעות מכרז - דרור ספורט
החלטה על התקשרות שלא באמצעות מכרז - מעלה הדר בעמ  החלטה על התקשרות שלא באמצעות מכרז - מעלה הדר בעמ
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - הוועד האולימפי מערכת  Smartabase  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - הוועד האולימפי מערכת Smartabase
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - קולוסיאום ספורט  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - קולוסיאום ספורט
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מכללת אלקסאמי  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מכללת אלקסאמי
הודעה על כוונה להתקשר עם איגוד הכדורעף נשים, ההתאחדות לכדורגל נשים ומינהלת ליגת העל בכדורסל נשים 2019-2020  הודעה על כוונה להתקשר עם איגוד הכדורעף נשים, ההתאחדות לכדורגל נשים ומינהלת ליגת העל בכדורסל נשים 2020-2019
בקשה להצעת מחיר לליווי מכרז לבחירת יועץ משפטי חיצוני מס' 190032- לאחר שינוי תנאי סף  בקשה להצעת מחיר לליווי מכרז לבחירת יועץ משפטי חיצוני מס' 190032- לאחר שינוי תנאי סף
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - הוועד האולימפי  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - הוועד האולימפי
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד -מרכז אדוה  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מרכז אדוה
פרסום החלטה על התקשרות שלא באמצעות מכרז  פרסום החלטה על התקשרות שלא באמצעות מכרז - עיריית הרצליה
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ - מכשירים  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ - מכשירים
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ- אוהל  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ - אוהל
הודעה על כוונה להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 30 (3) לתקנות חובת המכרזים  הודעה על כוונה להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 30 (3) לתקנות חובת המכרזים
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד מרכז שיקומי תל השומר  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד מרכז שיקומי תל השומר
הודעה על התקשרות בפטור עם לשכת הפרסום הממשלתית  הודעה על התקשרות בפטור עם לשכת הפרסום הממשלתית
הודעה על הרחבת התקשרות- "טלפייר גלאי אש וגז בע"מ"  הודעה על הרחבת התקשרות - "טלפייר גלאי אש וגז בע"מ"
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ Sporting Edge  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ Sporting Edge
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד דוד וגולית  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד דוד וגוליית
הודעה על כוונה להתקשר עם איגוד הכדורעף נשים, ההתאחדות לכדורגל נשים ומינהלת ליגת העל בכדורסל נשים בהסכמים למתן חסות רשמית של ליגת העל  הודעה על כוונה להתקשר עם איגוד הכדורעף נשים, ההתאחדות לכדורגל נשים ומינהלת ליגת העל בכדורסל נשים
    בהסכמים למתן חסות רשמית של ליגת העל


הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - הוועד האולימפי מערכת  Smartabase  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - הוועד האולימפי מערכת Smartabase
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תל השומר  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תל השומר
החלטה על התקשרות שלא באמצעות מכרז - דרור ספורט  החלטה על התקשרות שלא באמצעות מכרז - דרור ספורט
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - קולוסיאום ספורט  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - קולוסיאום ספורט
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מכללת אלקסאמי  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מכללת אלקסאמי
הודעה על כוונה להתקשר עם איגוד הכדורעף נשים, ההתאחדות לכדורגל נשים ומינהלת ליגת העל בכדורסל נשים 2019-2020  הודעה על כוונה להתקשר עם איגוד הכדורעף נשים, ההתאחדות לכדורגל נשים ומינהלת ליגת העל בכדורסל נשים 2019-2020
בקשה להצעת מחיר לליווי מכרז לבחירת יועץ משפטי חיצוני מס' 190032- לאחר שינוי תנאי סף  בקשה להצעת מחיר לליווי מכרז לבחירת יועץ משפטי חיצוני מס' 190032- לאחר שינוי תנאי סף
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - הוועד האולימפי  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - הוועד האולימפי
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מרכז אדוה  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מרכז אדוה
פרסום החלטה על התקשרות שלא באמצעות מכרז  פרסום החלטה על התקשרות שלא באמצעות מכרז
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ - מכשירים  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ - מכשירים
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ- אוהל  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ- אוהל
הודעה על כוונה להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 30 (3) לתקנות חובת המכרזים  הודעה על כוונה להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 30 (3) לתקנות חובת המכרזים
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
הודעה על כוונה להתקשר עם איגוד הכדורעף נשים, ההתאחדות לכדורגל נשים ומינהלת ליגת העל בכדורסל נשים בהסכמים למתן חסות רשמית של ליגת העל  הודעה על כוונה להתקשר עם איגוד הכדורעף נשים, ההתאחדות לכדורגל נשים ומינהלת ליגת העל בכדורסל נשים בהסכמים למתן חסות רשמית של ליגת העל
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד דוד וגוליית  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד דוד וגוליית
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ Sporting Edge  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ Sporting Edge
הודעה על הרחבת התקשרות- "טלפייר גלאי אש וגז בע"מ"  הודעה על הרחבת התקשרות- "טלפייר גלאי אש וגז בע"מ"
הודעה על התקשרות בפטור עם לשכת הפרסום הממשלתית  הודעה על התקשרות בפטור עם לשכת הפרסום הממשלתית
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד מרכז שיקומי תל השומר  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד מרכז שיקומי תל השומר
החלטה על התקשרות שלא באמצעות מכרז - מעלה הדר בעמ  החלטה על התקשרות שלא באמצעות מכרז - מעלה הדר בעמ