הודעות פטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד מרכז שיקומי תל השומר  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד מרכז שיקומי תל השומר
הודעה על התקשרות בפטור עם לשכת הפרסום הממשלתית  הודעה על התקשרות בפטור עם לשכת הפרסום הממשלתית
הודעה על הרחבת התקשרות- "טלפייר גלאי אש וגז בע"מ"  הודעה על הרחבת התקשרות- "טלפייר גלאי אש וגז בע"מ"