אמות מידה

אמות מידה לקיום שיתופי פעולה של מכון וינגייט עם התאחדויות ואיגודים   אמות מידה לקיום שיתופי פעולה של מכון וינגייט עם התאחדויות ואיגודים