חפש רק בנושא זה


אולם קללינבך
בניין הי"א - אולם תנועה וקליעה
אולם ניסן
אולם פיין לתנועה ולמחול
בניין הי"א - אולם עליון
אולם נתניה
אולם ההישגי - מפלס עליון
אולם הישגי - מזרן
אולם ברלין 2
אולם ברלין 3
אולם ברלין 4 למחול
אולם ברלין עליון - להתעמלות ...
אולם פלדמן - עליון
אולם פלדמן טנ"ש
סטודיו לאימון רצועות ושיעורי ...
אולם בג למשחקי כדור
הישגי תחתון - אולם ג'ודו
הישגי תחתון - אולם סייבקס ...
אולם ברלין 5 - מפלס תחתון